Etkinliklerimiz

BİZE ULAŞIN

İngilizce

Yabancı dile karşı ilgi uyandırarak öğrencilerin ingilizce öğrenmeleri sağlanır. Öğrenciler İngilizceyi resimle, oyunla, dansla, dramayla, şarkılarla ve fen-doğa çalışmalarıyla öğrenirler. Ana dil etkinlikleri ve okuma yazmaya hazırlık çalışmaları her gün birer etkinlik saati olmak üzere ingilizce öğretmenleri tarafından yürütülür.

Branş öğretmenleri müzik, orff, drama, bale, dans, sanat, satranç ve beden eğitimi etkinliklerinde hedeflenen kavramları aynı anda öğrenilir. Böylece İngilizce farklı konularla da işlenerek pekiştirilir.

İngilizce

Yetişkin Destek Programları

Anne babaların okul öncesi dönem hakkında bilgi sahibi olmaları, yaşanan ve yaşanabilecek sorunlara rehber olmak amaçlı, konusunda uzman psikolog ve sınıf öğretmenleri eşliğinde yapılan çalışmalardır.

Play Group

Play Group, 18-36 aylık çocukların anne kucağından ayrılıp artık sınıf içinde bir eğitmenle beraber vakit geçirmeye doğru attıkları ilk adımdır.

Çocuklar ve anneler çocuğun alışma sürecine göre, aile ve kurum işbirliği içerisinde belirlenen süre zarfında kreşimizde beraber vakit geçirmektedirler. Alıştırma dönemi tamamlandıktan sonra çocuklar Play Group’ta sadece eğitmenlerin gözetiminde kalabilmektedirler.

Play Group

Anneli Oyun Grupları

Anneli Oyun Grubu (18 -27 aylık) çocuklar ve annelerinin güvenli bir ortamda periyodik olarak bir araya gelerek keyifli ve nitelikli zaman geçirdikleri, oyunlar aracılığıyla sosyalleşme fırsatı elde ettikleri ve bu sürede annelerin çocuklarının gelişimlerini farklı bir gözle değerlendirme fırsatı elde ettikleri bir etkinliktir.

Anneli Oyun Grupları

Yaz Okulu Etkinlikleri

Yüzme

Yaratıcı Drama

Modern Dans-Bale

Basketbol

Futbol

Tenis

At biniciliği

Robotik Eğitim ve Kodlama

Akıl zeka Oyunları

Müzik Orf Eğitimi (Keman-Gitar-Piano)

Sosyal Etkinlikler (Tiyatro, Sinema, Köy Gezileri, Doğa ve Müze Gezileri, Özel Kurum Gezileri,Piknik)

Yaz Okulu Etkinlikleri

3-6 Yaş Yetenek Geliştirme Programı

Amacımız; klasik anaokulu kalıplarından çıkarak çocukların, yaparak, yaşayarak ve yaşının getirdiği gelişim hedeflerini kazanmaları hedeflenmiştir.

El Sanatları

Yıllık program dahilindeki konuları pekiştirici, küçük motor kas gelişimini destekleyici hamur, yırtma-yapıştırma, pastel boya, kuru boya, sulu boya çalışmaları, makas kullanma aktiviteleri yapılır.

Makas ile yapılacak aktiviteler çocukların kas gelişimleri takip edilerek yıllık programın sonuna doğru yaptırılmaya başlanır. Eğitimci eşliğinde çocuklarımızın el becerilerini keşfedebilmeleri ve geliştirebilmeleri için kendilerini özgürce ifade edebilecekleri; resim, maket yapımı, ahşap boyama, kukla, farklı materyalleri tanıma, tanımlama çalışmaları yapılmaktadır.

Sabırlı olmayı aşılar.
Gözlem ve dikkat etme becerileri gelişir.
Şekillendirme yetileri gelişir.
Yardımlaşma ve paylaşmayı öğrenir.

El Sanatları

Drama

 YARATICI DRAMA

   Drama sözcüğü ile birçok tanım yapılmıştır.Dramayı Türkiye’de yaygınlaştıran ve bu yönteme büyük katkılar sağlıyan İnci San’ın drama tanımı şöyledir:

      Doğaçlama ve role bürünme gibi tiyatro yada drama tekniklerinden yararlanılan bir grup çalışması içindeki bireylerin;Bir yaşantı,olay,fikir,eğitim ünitesi,soyut kavram yada davranışı eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla gözlem,deneyim,duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği

‘oyunsu’süreçlerde anlamlandırması,canlandırmasıdır.

      Günümüzde yaratıcı drama “ yaparak-yaşayarak öğrenme” kavramları ile anılmaktadır.Drama birey düşünür,plan yapar,organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular.Bu süreçte yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duygular öğrenir,deneyim sahibi olur.Böylece birey duygularını kontrol edebilme,değiştirebilme,düşüncelerini ifade edebilme,konusaşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirir.

     Bunun yanı sıra:

-Hayal gücünü geliştirir

-Kendine güveni geliştirir

-Birlikte çalışma alışkanlıkları kazandırır

-Empati becerisini geliştirir

-Sanat konusunda duyarlılık kazandırır

       Yaratıcı Drama,erken çocukluk döneminde ise eğitim programlarına paralel olarak kullanıldığında çocuğun edilmesi istenen bilgi ve becerileri etkili bir şekilde destekleyen bir yöntemdir.

     Minik Adalılar Kreş ve Gündüz Bakımevi olarak bu bilinçte Drama derslerine önem vermekte ve öğrencilere kaliteli Drama eğitimi sunmayı görev edinmekteyiz.

      Çocuklarımıza hem hayatın provasını Drama ile yapıp hem de mutlu anlar yaşayacağı bir ortamda hayal gücüne hayal gücü katmak üzere Drama eğitmenimizle buluşturuyoruz.

Drama

Dans & Bale

      Dans, müzik eşliğinde, vücut hareketleriyle duyguları ifade eden bir sanat dalıdır. Eski zamanlardan beri insanların kendini ifade etmesinin alternatif bir yolu olarak değerlendirir ve yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da duyguların ifade etmenin bir yoludur. Çocuğumuzun seçtiği dans türü ne olursa olsun, dans etmek öz güvenini, benlik saygısını, duyusal ve fiziksel gelişimini (esneklik, kas gelişimi … ) destekler.

Dans sadece fiziksel bir aktivite olmayıp, aynı zamanda sosyal bir olgudur. Dersler sırasında çocuklar iletişim ve sosyal becerilerini geliştirir, ekip ile uyumlu çalışmayı, arkadaş edinmeyi ve güvenmeyi, iş birliği yapmayı deneyimler.

      Önemli olan çocuğumuzun keyif aldığı ve yatkın olduğu dans türünü keşfedebilmektir. Bizler Minikadalılar Anaokulu olarak çocuklarımızı farklı dans türleri ile tanıştırmayı ve ileriki yaşlarında devam edebilecekleri bir sosyal aktivite kazandırmayı hedefliyoruz.

 

Dansla kalın :)

 

Minik Adalılar Dans Egitmeni 

Dans & Bale

Müzik

Çocuklarda var olan ritim duygularını ortaya çıkarmak ve desteklemek, müzikal seslerdeki seçiciliği sağlamak, ses estetiği gelişimine katkıda bulunmaya yönelik uygulamalar ve orff metoduyla müzik çalışmaları yapılmaktadır.

Oyun

Aktif Öğrenme Eğitim Sistemine'ne uygun olarak hazırlanmış evcilik, blok, puzzle, tamir, tırmanma ve hareketli oyun köşeleriyle donanımlı oyun sınıfında planlı veya serbest oyunlar oynanmaktadır.

Oyun

Hareket ve Koordinasyon Çalışmaları

Hareket ve koordinasyon eğitimleri ile çocuklarımızı erken yaşlarda sağlıklı yaşamın en temel koşulu spor konusunda bilinçlendirmeyi, sporu yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermeyi hedefliyoruz.

3-8 Yaş Hobi Çalışmaları

Hafta sonu 3-8 yaş grubu çocuklarımızla sanat atölyesi, aikido, drama, müzik, dans, bale gibi aktivitelerden oluşan programımızla profesyonel eğitimciler eşliğinde keyifli zaman geçirmekteyiz.

Doğum Günü Partileri

Çocuklar hayatımıza neşe ve eğlence getirdiler. Biz de onlara her şeyin en iyisini vermek istiyoruz. Onlar bir yaş daha büyürken ya da okuldan mezun olurken bu biricik deneyimleri unutulmaz kılmak istiyoruz.

Akıl Zeka Oyunları

          Zeka oyunlarında başarı hızlı ve doğru bir şekilde akıl yürütmeye dayanmaktadır .Bu metot yıllar öncesinde ileri dünya ülkelerinde bir öğreti metotu olarak okullarda her seviye de öğretilmektedir. Zeka oyunlarında başarı hızlı ve doğru bir şekilde akıl yürütmeye dayanmaktadır. Geçmişte öğrenilen problem çözme yöntemleri zeka oyunlarını çözebilmek için az veya çok fayda sağlayabilse de zeka oyunları ezbere dayalı bir ders değildir. Zeka oyunlarını bu kadar eğlenceli kılan da sürekli değişen türleri ve zorluk seviyeleri olmasıdır. Akıl yürütme, sistemli problem çözme becerisi ile birlikte öğrencilerin ömür boyu kullanacakları en önemli zihinsel becerileri olacaktır.

         Zeka oyunları dersinin ve etkinliklerinin temeli problem çözmedir. Problemi sadece sayılar ve şekillerle değil gerçek hayat materyalleri ile kurgulayarak öğrencilerin problemleri gerçek dünya sorunlarıyla öznelleştirmeleri sağlanmaktadır.

 

ZEKA OYUNLARI İLE KAZANILAN BECERİLER

 • Akıl yürütme
 • Problem çözme
 • İletişim
 • Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma
 • Eleştirel düşünme
 • Yaratıcı düşünme
 • Araştırma
 • Karar verme
 • Bilgi teknolojilerini kullanma
 • Girişimcilik 

Akıl Zeka Oyunları

Doğa ve Çocuk

Çocuklarla yapılan geziler aksiyonu garanti eden aktiviteler olmalıdır. Mesela sincapların, geyiklerin ve diğer hayvanların bolca gözlemlenebileceği vahşi hayatı da içeren parklarda kamp yapmak olabilir. Ya da balıklarla dolu bir gölette veya bir av sahasında tüm gün çam kozalakları avlayabilecekleri bölgeler olabilir. Çünkü çocuklar hareket ister put gibi oturmayı değil.

Minik Adalılar olarak özellikle yaz aylarında doğa ile iç içe olmak için Doğa Gezileri ve Piknikler düzenlemekteyiz.

Doğa ve Çocuk

Masal Atölyesi

    Sınırsız internet ve teknolojinin içine doğan ve hiç yabancılık çekmeyen teknoloji çağının yerlisi,dijital çocuklarımız var.Zekalarına,hareketlerine hayran kaldık.Sihirli parmak dokunuşlarıyla gerçek dünyayı sanal pencereden keşfetmeyi tercih ettiler.

    Biz de masalların iyileştirici özelliğinden faydalanarak çocuklarımızı masal diyarında yolculuklara çıkarıyoruz.

      Çünkü biliyoruz ki masallar;

-En etkili iletişim yoludur

-İnsan kültürünü oluşturan yapı taşlarını içinde bulundurur

-Nesilden nesile damıtılmış bilgileri aktarır

-Masallar en eski anlatım yoludur ve çocuklara umut verir

-Yaşama dair ilk kodlarımızı aldığımız araçlardır

-Kişileri ve toplumları pozitif düşünceleri sevk ederek duygu ve davranışlarını değiştirmelerini sağlar.

       Çocuklar masal sayesinde ise özgüvenli,yaratıcı,araştırmacı,özgür,girişimci,iletişim yönleri kuvvetli,kolektif bilince sahip,inovatif düşünceye sahip bireyler olabilirler.

     Albert Einstein’in dediği gibi;

“Bir çocuğun zeki olmasını istiyorsanız ona masallar anlatın.Eğer daha zeki olmasını istiyorsanız,daha çok masal anlatın.”Bu düşünceden yola çıkarak Minik Adalılar Kreş ve Gündüz Bakımevi Masal Atolyesinde eğitici ve faydalı olan hayal gücü ürünü masallarla çocuklarımızı Masal Anlatıcısı Aslı Öztürk ile buluşturuyoruz.

Masal Atölyesi

Robotik Dersler

    Robotik çalışmalar için düzenlenmiş yönergelerde verilen ip uçlarından yola çıkarak, kıyaslamalar yaparak, zihinlerinde canlandırma, hayal etme, akıl yürütme, risk alma gibi faktörler ile çocuklara farklı şekilde analitik düşünme becerisi kazandırmaktadır.

    Robot tasarımı ve montajı ile ilgilenen çocuklar, el becerilerini artırırken, soyut düşünceyi somutlaştırır, yaratıcılığını geliştirir, kendini keşfetme imkânı bulur. Burada sunulan atölye çalışmalarıyla, herkes tarafından zor gibi gözüken mühendislik alanındaki uygulamaların aslında eğlenceli ve bilimsel olarak düşünmenin sonucunda kolayca yapılabildiğini öğrenirler.

    Robotik eğitimine katılan çocuklar farklı bakış açısı kazanırken, ilgi ve yeteneklerini de keşfetme imkânı buluyor. 

Tenis

Tenisin faydalarını fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden olmak üzere üç ana grupta    toplayabiliriz

 

 • Çocuğunuz  beden  dengesini geliştirme imkanı bulacaktır.
 • El-kol-göz koordinasyonu gelişecek,buna bağlı olarak motor gelişimi ilerleyecektir.
 • Bireysel ve grup oyunları ımnkanlarıyla çocuğa farklı sosyal deneyimler yaşaması için imkan sağlayacaktır.
 • Çocuğunuzun dikkat ve odaklanma becerısını geliştirir.
 • Vücuda alınan oksijenın kaslar tarafından verimli olarak kullanılmasını sağlar.
 • Çeviklik kazandırır.
 • Kalp rahatsızlığı riskini azaltır.
 • Topun takip edilmesini gerektirdiği için  hız kazandırır.
 • Bacak kaslarını güçlendirir.
 • Kemikleri güçlendirir.
 • Doğru beslenme alışkanlığı kazandırır.
 • Kilonuzu korumanıza veya kilo kaybetmenize yardimci olur.
 • Çalışma disiplini kavramını geliştirir.
 • Sorumluluk anlayışı geliştirir.
 • Yılmamayı,sürekli mücadele etmeyı öğretir.
 • Sportmen olmayı öğretir.
 • Kaslarınızı ve zihninizi çalıştırırken aynı zamanda eğlenmenızı ve güzel vakit geçirmenızı sağlar.  

Tenis

Yüzme

 

    Yüzme, insan sağlığı açısından bütün diğer sporlara göre daha avantajlıdır.Tüm vücut aktif bir biçimde aynı anda çalışmasının yanında,insan yatay konumda olduğu için kan dolaşımı diğer sporlara göre daha kolay gerçekleşir. Bu da yüzmenin diğer sporlara göre kalbe çok daha az yük bindirmesine yol açar. Hatta tam tersine kalbi rahatlatır. Koşuda yada bisiklette vücut dikey durumda olduğu için kalp çok yüklenip zarar görebilir. Bedensel sağlık ve fiziksel gelişme yönünden hem de iyi bir kişilik gelişimi ve ruh sağlığı bakımından yararlı. Çocuk spor yoluyla çevresini tanır , iletişim kurar, kendine güveni artar. Psikolojik açıdan da kendini kontrol etmeyi, bir konuda konsantre olabilmeyi, iradesini kullanabilmeyi, başarıya güdülenebilmeyi öğrenir

 

 

 • Özgüven aşılar
 •  Vucüt gelişimi ve duruşu gelişir.
 • Yüzme sırasında yüksek miktarda enerji harcandığı için, çocukların obezite gibi hastalıklara yakalanma riski minimumdur.
 • Yüzme esnasından tüm kaslar çalıştığı için, ilerleyen yaşlarda sakatlanma riski azalır
 • Yüzmeyi erken yaşta öğrenen çocuk, olası bir boğulma riskini minimuma indirir.
 • 6) Suyun rahatlatıcı etkisiyle, çocuklar daha sakin bir yapıya kavuşur.

Yüzme

Tiyatro

Tiyatronun çocuğa kattığı değerler neler?

        Çocuklar taklit yoluyla öğrendiklerini uygulamaya başlarlar, bedenlerini kullanmayı,  dış dünyayı, canlıların birbirleriyle olan ilişkilerini, iletişim kurmayı, ekiple çalışmayı ve destek olmayı bu yolla öğrenirler. Psikoloji de tiyatro artık bir tedavi yöntemi olarak ta kullanılmaktadır. Örneğin, çocuklar psikodraması ile çatışma yaşadığı kişilerin rollerine geçerek karşısındakini anlama becerisini kazanmayı, kendilerine ve olaylara dışarıdan bakmayı, o an çözüm yolları üretebilmeyi keşfederler.

 

      Tiyatro sanatı, çocukların eğitiminde mutlaka kullanılmalıdır. Çocuk yaşamla bağını oyun yolu ile kurmaya başlar. Çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerilerini gelişir. Böylece çocuk kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğrenir. Çocuğun sosyal gelişimini hızlandırır. Duygularını tanıma ve bunları ifade etmesi açısından bakıldığında çocukların duygusal gelişimine katkıda bulunur. Çocuklarımız sanattan, tiyatrodan, yaratıcı dramadan mutlaka yararlanmalıdır.

1.    Sadece izleyerek, taklit ederek yaşamı öğrenmeye keşfetmeye başlarlar.
2.    Bir tiyatro grubu içindeyse rol repertuarını genişletebilir. Böylece kendilerini daha iyi ifade edebilirler.
3.    Yine bir tiyatro ya da drama grubundaysa dayanışmayı, destek olmayı öğrenirler.
4.    Yaşamı daha iyi anlamlandırabilirler.
5.    Kendine güvenleri ve problem çözme yetenekleri artar.
6.    İletişim kurmayı öğrenirler.
7.     Sevgi, barış,  birlik olma gibi evrensel değerleri öğrenirler.
8.    Mutlu, inisiyatif sahibi, yaratıcı bireyler olarak yetişirler.

                 

 

            Minik Adalılar ailesi olarak her ay sonunda ağırlıklı olarak verilmek  ıstenen kazanımı pekiştirmek amaçlı tiyatro oyunu sergilenmektedir.

Tiyatro