Steam Eğitimi

STEAM Nedir?

STEAM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik), Mathematics (Matematik) ve Art (Sanat) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. Özellikle son 10 yılda dünya genelinde ilk olarak STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) olarak tanınan ve birçok ülkede hayata geçirilen eğitimi destekleyen programdır. Son birkaç yıl içinde STEM+A veya STEAM olarak, Art yani Sanat alanını da kapsamaya başlamıştır.

STEAM sadece bir eğitim programı değil; her öğrencinin erken yaşta eğitimini kendi ellerine alarak, hangi alanlarda istekli olduğunu keşfettikçe o alanlarda kendisini geliştirmesine destek olan bir programdır. Bu programın en iyi şekilde kullanılması için bu ortamı yaratabilecek olan ebeveynler ve eğitmenlerdir. Onların rolü, bu programın doğru işlemesinin en ana sebebidir.

Kaç Yaşında Başlanmalı?

Bir öğrencinin STEAM’ın bütün konularında ilerleme kaydetmesi ve ahenk içinde diğer öğrenciler ile çalışması için 3 yaş ve üzeri olmaları tavsiye edilir. Fakat birebir STEAM eğitimi alınması amaçlanıyorsa, 2 yaşında da başlanabileceğini söyleyebiliriz.

STEAM bir eğitim programından çok, çocuğun kendini keşfetmesini destekleyen bir programdır, bu nedenle erken yaşlarda STEAM eğitimine başlanılmasının, çocuğunuzun gelişimi ve kendine güveni için olumlu bir adım olacağını söyleyebiliriz.

STEAM 4C Modeli

  1. Communication-İletişim: Çocuklar dersi yaparken birbirileriyle iletişim içinde olmak zorundalar.
  2. Collaboration-İşbirliği: Takım çalışması ve grup işbirliği. Çocuklar hem birbirleriyle yardımlaşmayı öğreniyorlar, hem de takım halinde üretiyorlar.
  3. Creativity-Yaratıcılık: Hayal ediyorlar.
  4. Critical thinking-Eleştirel Düşünme: Problemler karşısında farklı çözümler üretiyorlar.

4C’yi uygulayan çocuklar önlerine ne çıkarsa çıksın, gerekli malzemeleri olmasa bile ellerinde olanları kullanabiliyorlar. Örneğin bir deney için öğretmen çubuk gerektiğini söylüyor. Çubuk bulamayan çocuklar, onun yerine makarna bile kullanabilmeyi düşünüyorlar.

STEAM Eğitiminin Amaçları ve Faydaları

STEAM eğitiminin temel amaçlarının ilki, bu alanlarda üretici olarak profesyonel yaşama adım atmak isteyen üniversitelilerin sayısını artırmak; diğeri ise öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi disiplinlerdeki temel bilgi düzeylerini artırarak, günlük yaşamlarında yaratıcı çözümler uygulamalarını sağlamak. Özet olarak bu eğitim modeli, öğrencilere erken yaşta eleştirel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme yetileri aktararak, toplumun üretkenlik ve sorumluluk becerilerini artırmayı hedefliyor.

Sadece fen bilimlerinde başarı odaklı bir eğitimi çağrıştıran isminin aksine, STEAM eğitim sistemi, öğrencileri tarımdan endüstriye, çevre yönetiminden sağlık hizmetleri ve ulaşım sektörüne pek çok alanda başarı için hazırlıyor. Üstelik model, bilim, matematik ve teknoloji alanlarıyla da sınırlı kalmıyor. İstenildiği takdirde, dilbilgisi, edebiyat ve güzel sanatlar gibi bölümlere de kolaylıkla adapte edilebiliyor.

STEAM, öğrencilerin bu önemli alanlarda öğrendikleri ile sanat uygulamaları, öğeleri, tasarım ilkeleri ve standartları arasında bir bağ kurarak öğrenmelerine olanak tanıyor. Sınırların ve kısıtlamaların ortadan kalktığı STEAM eğitiminde merak, eleştirel düşünme, sorgulama ve inovasyonla dolu bir öğrenme ortamı sağlanıyor.

STEM eğitim yaklaşımı yıllardır Amerika ve Avrupa’da bir çok ülkenin müfredatının şekillendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu yaklaşım Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da benimsenmekte, bu yaklaşıma katkı sağlayan çeşitli projeler de YEĞİTEK öncülüğünde desteklenmektedir. Bu eğitimin genel müfredata uygun hale gelmesinin ülkeler için en büyük önemi bilim ve teknoloji alanında güçlü bir altyapı kurarak üreten, geliştiren, geleceğe yön veren yeni nesiller oluşturmaktır.

Teknolojinin ilerlemesiyle değişen dünyamızda her geçen dönem yeni meslek alanları da sektörlerde yer ediniyor, hali hazırdaki meslekler de değişim süreçlerine giriyor. Buna en büyük örnek olarak otomotiv sektörünü verebiliriz. Artık mekanik sistemler yerlerini elektronik sistemlere ve bilgisayar yazılımlarına bıraktı. Bunun haricinde tıp sektörünü göz önünde bulundurduğumuzda robotlarla gerçekleştirilen ameliyatlar bulunmakta. Reklamcılık, sinema ve televizyon sektörlerinde artık Drone’lar ile yayınlar yapılmakta. Ayrıca üniversitelerde de hem lisans hem yüksek lisans için sürekli yeni bölümler açılmakta. Kısacası her meslek alanı bu gelişimden etkilenmekte ve yeni nesillerin de bu değişimlere kolay adapte olabilmeleri için sağlam temeller kurmak isteniyor. Eğitim içeriklerinin sürekli düşünmeye, tüketmenin dışında üretmeye teşvik etmesi sayesinde öğrencilerin analitik düşünebilmeleri, sebep-sonuç ilişkisini kurabilmeleri, bakış açılarının genişlemesi ve girişimci bir karakteristik edinmeleri daha kolay oluyor.

Çalışma Saatlerimiz

Çalışma Saatleri

Hafta içi: 09:00 – 18:00  
Cumartesi: Kapalı
Pazar: Kapalı
Resmi Tatillerde: Kapalı