DOĞA BİLİMLERİ ATÖLYESİ

 • Doğa bilimleri ve teknolojisi atölyesinde, çocuğun doğada ki süreçleri ve doğanın temel kanunlarını anlaması sağlanır. (örneğin; hayvanlar ve bitkilerin doğal yaşam süreçleri. )
 • Ekolojik ilişkiler kavramanın yanında, kişinin doğanın bir parçası olduğunu, doğanın kendisi için vaz geçilmez yaşam kaynağı olduğunu ve doğayı korumak için sorumluluk alabileceğini de öğrenir. (İnsanlar neden bitki ve hayvanlar yetiştirir?)
 • Bilimsel deneyler yapılırken aynı zamanda basit matematiksel çalışmalar için farklı tartım ve ölçüm aletleri sunulur. Aynı zamanda kendi kendine yaptığı deneylerle, cansız doğayı araştırır ve bilimsel deneyler yaparak çocuğun merakına merak katar.

DİL VE TOPLUM ATÖLYESİ

 • Dil Toplum Atölyesinde çocuk, toplumumuzun nasıl yapılandığı, kültürümüz ve yabancı kültürler, geçmiş̧ tarih ve yasam biçimleri hakkında bilgi edinir has tipik ritüelleri ve kuralları öğrenir.
 • En önemli hedef çocukların hoşgörülü olmaları ve diğer kültürlere karşı saygı duymayı öğrenmelidir.
 • Dil gelişimi disiplinler üstü bir görevdir. İster matematikte olsun ister sanat çalışmasında, çocuğun ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesinde katkıda bulunurken aynı zamanda yazı dili, yazı çizgi çalışması gibi önemli teknikleri öğrenir. 

AKIL ZEKA OYUNLARI ATÖLYESİ

 • Akıl zeka oyunları atölyesi çocuğa, çevresini araştırma, objeleri tanıma ve problem çözme imkânı sağlanmanın yanında. Büyüklük, şekil, renk, boyut, ağırlık, sayma, zaman, mekân gibi pek çok kavramı eşleştirme, sınıflandırma, sıralama ve problem çözme gibi birçok zihinsel işlemleri öğrenmesine fırsat sunar.
 • Akıl zeka oyunları; hızlı karar verme, strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme ve mantıksal bütünleme sağlama, görsel uzamsal düşünme, dikkat konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarını gelişimini destekler.
 • Akıl zeka atölyesinde alınan çalışmalar çocuğun yaratıcılığını geliştirerek daha başarılı ve fark yaratan bireyleri hayata hazırlar. • Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, sistemli ve disiplinli çalışmayı öğretir. Kuralları anlamayı, kurallara uymayı öğretir. Sosyalleşmeye yardımcı olur. • Kazanmayı, kaybetmeyi, kazananı kutlamayı öğretir.

SANAT ATÖLYESİ

 • Sanat çalışması çocukların dışavurumculuğunu ve üretkenliğini teşvik eder. 
 • Sanat Atölyesinde, çocuklar dünya hakkında fikir sahibi olurlar: dünyayı tanımak ve anlamak için resim yaparlar, inşa ederler ve şekil verirler; kendi ürettikleri eserlerle ve objelerle nasıl düşündüklerini, formüle ederler. 
 • Çocuklar, bağımsız ve proje bazlı çalışmalarla resim ve obje geliştirerek farklı tasarım tekniklerini öğrenir. 
 • Sanatsal çalışmalar, çocukların kendilerini ifade etme biçimi geliştirir. 
 • Çocuk büyüdükçe sanatsal ürününü bir “sanat eseri” olarak görmeye başlar – gurur duymaya, kendi imzasını taşıyan ve tarzını yansıtan bir eser olarak görmeye başlar. Çocuklar kendilerinin ve başkalarının eserleri hakkında yorum yapmasını öğrenirler.

DRAMATİK OYUN ATÖLYESİ 

 • Dramatik Oyun Atölyesinde, çocuk büründüğü rol ile sosyal süreçleri öğrenir, davranış şekilleri geliştirir ve toplumun sosyal normları ile tanışır.
 • Çocuk bir figürün rolünü̈ üstlenir, üstlendiği rol ile yeni davranışlar deneyimler, yorumlar ve rolünü değiştirebileceğini öğrenir. Çocuğun deneyimlediği dramatik roller, kendisinin içinde bulunduğu olumsuz duygu dünyasından uzaklaştırabilir ve böylece duygularıyla başa çıkabilmeyi öğrenir.
 • Bu sayede ve farklı perspektiflerle bir olaya bakarak başkalarının duygularıyla empati kurabilir aynı zamanda oyun yoluyla öz-güven kazanır. 

YAPI İNŞA ATÖLYESİ

 • Yapı İnşa ve Mimarlık Atölyesinde, çocuklar farklı boyutta ve dokudaki malzemelerle farklı işlev ve anlamdaki yapılar inşa ederler. 
 • Bir şeyler inşa etmenin çocuklar için farklı işlev ve anlamı vardır. Günlük yaşamda yerlerini belirlemek, neyden etkilendiklerini ve ona ne eklemek istediklerini ifade etmek için gerçek ve model dünyalar yaratırlar.
 • Çocuklar inşa ederken, aktif olarak çevreleriyle ilgilenir, gerçekleri değiştirir, yeni bakış açıları oluşturur, deneyimler ve yeni çözümler üretirler. 
 • Malzemelerin farklı boyutları nedeniyle, gövde deneyimi yaşarlar (daha büyük, daha küçük, aynı büyüklükte vb.).

MASAL ATÖLYESİ

 • Masal atölyesinde yapılan çalışmalarla, çocukların hayal dünyasının genişlemesine katkıda bulunur. 
 • Masallar çocukların bilişsel ve duygusal becerilerinin gelişimini destekler. Okuma ve yazmaya olan ilgilerini artırır. 
 • Çocuklar masalları dinleyerek olayların takibini yapma konusunda gelişebilir ve anlatılan konulara odaklanarak içerisinde kendisine ait bir şeyler bulabilir.