KLAX EĞİTİM METODU

Kendisi ve çevresi için sorumluluk sahibi insan yetiştirmek – KLAX eğitim modeli


Çocuk ve Yaşam Merkezli Çağdaş ve Sürdürülebilir Bir Eğitim Konsepti

Okul öncesi eğitim dünyanın hiç bir yerinde Almanya’daki kadar dinamik değildir. 200 yılı aşkın bir geleneği 4. Endüstri devrimi ile harmanlayan PädQUIS gGmbH, Münih Erken Çocukluk Gelişimi Enstitüsü, Klax veya Infans gibi dünyaca ünlü ve yenilikçi saha çalışmalarını binlerce anaokulu ile yapan dünyanın en iyi enstitüleri Almanya’dadır.

Alman eğitim modelleri, erken çocukluk eğitiminde uluslararası arenada örnek alınan modellerdir.  Almanya’da ki eğitim modellerinin başarısı bilimsel olarak kanıtlanmış ve sahada kendini ispatlamış modellerdir. Reggio, Montessori, Fröbel, Frenet ve Waldorf gibi modelleri harmanlamakla yetinmeyen bu modeller, nörofizyoloji,  nörobiyolojiye dayandırılan gelişim psikolojisi ve öğrenme teorisi bulgularını da eğitim modellerine entegre ederler.

Son yıllarda kendisinden çok söz ettiren eğitim modellerinden biri, 1990 yılında yazar ve eğitmen Antje Bostelmann tarafından kurulan KLAX eğitim modelidir. Antje Bostelmann, “nasıl bir insan tipi, nasıl bir toplum ve nasıl bir gelecek sorularına cevap arayarak adım adım KLAX eğitim modelini şekillendirdi. Bu nedenle KLAX eğitim modelinin merkezinde, “kendisine ve çevresine karşı sorumluluk taşıyan insanlar yetiştirmek” yer almaktadır. Bunu da örneğin çocuklara “kendi kendine organize olma ve kendi öğrenim sürecini kendisi organize etme” becerisini kazandırarak gerçekleştirmek istiyor. KLAX’ın 3 ülkede 50’in üzerinde kreş ve anaokulu, İlkokul, ortaokul ve lise, öğretmen yüksek okulu, eğitim enstitüsü, Bananen Blau (mavi muz) adı altında bir yayın evi, çocuk sanatları galerisi ve eğitim modelleri geliştirme, uygulama ve denetleme enstitüsü var. KLAX yatay bir şekilde yayılma yerine çağımız ve gelecek toplumlara uyarlanmış bir eğitim modeli geliştirerek akreditasyon yöntemini benimsemiştir. Özellikle Mini Maker, hikaye torbaları, aksiyon tepsileri, heuretic öğrenme, öğrenme istasyonları v.b. eğitim metotları, lotus planı, yaptım başardım, gelişim aşamaları, portfolyo, PDSA: Plan-do-study-act ile öğrenme döngüsünü şekillendirerek ve gözlem metotları ile eğitmenlere yol gözterici yöntemler geliştirdi.

KLAX bir çocuğun kişilik oluşturma serüvenini bir su kaynağına benzetir, çocuğunda tıpkı bir su kaynağı gibi adım adım kendi dere yatağını oluşturduğuna tanıklık edebileceğimizi var sayar.

0d1abc25-8136-4b6e-974e-b173540df3e7Ancak bir su kaynağı gibi bir çocukta engellerle karşılaşacaktır. Hiç kimse çocuk adına engelleri önceden ön görüp ortadan kaldıramaz veya su yatağını çocuk adına oluşturamaz. Ancak su gibi yatağını bulan çocuğu güçlendirmek için psikolojik esneklik yani dayanıklılık kazanmasında destek sağlayarak, çocuğun engelleri aşabilmesi ve zorlukları fırsata çevirebilmesi için yardımcı olabilir. Hiç bir dere yatağı başka bir dere yatağına benzemez. Tıpkı çocuklarımız gibi tek ve benzersizdirler.

Çocuklar tüm duyuları ile deneyimler ve öğrenirler. Merak ve keşfetme arzusu, çocukta doğal bir güç gibidir. Öğrenme, çocukların neyi keşfetmeye çalıştıkları veya neyle ilgilendiklerini görmemiz, anlamamız ve buna karşılık vermemiz ile olur ancak. Çocuklar tüm duyuları ile öğrendikleri için, KLAX eğitim modeline göre çocukların öğrenmesi için fırsatlar yaratacak koşullar sunulmalıdır.

Çevresini açık fikirli duyularıyla algılayan ve kendini toplumun bir parçası olarak gören, kendisi ve çevresi için sorumluluk taşıyan, duyarlı ve bağımsız hareket edebilen bireyler yetiştirmek KLAX eğitim modelinin karakteristik özelliğidir.

Çocuklarda bu nitelikleri bilinçli olarak teşvik ederek ve çocuğun farklı pencereden eğitime ve öğrenime açılmasına izin vererek, en geniş anlamda bilgi ve yaratıcı yeteneklerin gelişimini teşvik eder. Çocuğun kendini çevresinin bir parçası olarak algılamasına ve kendi yeteneklerinin farkında olmasına destek olur.

Çocukların kendi eğitimlerinin şekillenmesinde hak sahibi olduklarının bilinci ile onlara yaklaşmalıyız. Günlük yaşamlarını şekillendirme hakkı, kendileri için sorumluluk alma hakkı, KLAX eğitim modelinde söz hakkına sahip olma hakkı. Çocuklara katılım yollarını açarak ve çocuklara gereksinim duydukları sınırları da belirleyerek, kendileri ve başkaları için sorumluluk almalarını sağlar.

f68ec44b-13bb-426d-9bcf-980e4439f14dÇocukların doğal merakları köreltilmediği sürece kendi başlarına öğrenebilirler çünkü öğrenme temel bir insan ihtiyacıdır. Biz eğitimcilere düşen görev, çocukların öğrenmeye olan bu doğal açlığını teşvik etmektir. Bunu, çocukların öğrenme ihtiyaçlarına uyarlanmış, mekanlar ve öğrenme konularını onlarla birlikte belirleyerek gerçekleştirmeliyiz.

KLAX eğitim modelinin eğitim anlayışı;
Bizim görevimiz çocuğun merakını ve öğrenmeye yönelik motivasyonunu teşvik etmektir. Meraklarına karşılık vermek için onlara heyecan verici öğrenme ortamları sunulmalıdır. Öğrenme ortamlarını, çocuğun kendisinin kendi sorularına cevap bulabilmesi doğrultusunda tasarlanır. Eğitim kurumu olarak görevimiz, çocuğun öğrenmede tüm duyularını kullanabileceği koşulları yaratmaktır. Öğrenme çocuk için bütünsel bir deneyim olmalı.

Her şey bir soru ile başlar;
Çocuklar dünyayı keşfetme serüvenlerinde pek çok soruya cevap bulmaya çalışacaklardır. Çocukların cevapları bulmada kendilerinin aramalarına destek olmak bir eğitmenin asıl görevidir. Çünkü sürdürülebilir (kalıcı) bilgi ve eğitim ancak öğrencinin kendi öğrenme sürecini kendisinin organize etme becerisi kazanması ile mümkün olur. Öğretmenin görevi ona bu beceriyi kazanmada her tür desteği ve bilgiyi sağlamaktır. Optimal öğrenme ortamının dört temel direği vardır:

 • Bireyselleştirilmiş Öğrenme Yolları
  Eğitmenler yapılandırılmış ders saatleri ile birlikte öğrencinin kendi öğrenim sürecini kendisi organize etme becerisini teşvik ederek çağdaş bir öğrenme anlayışını uygularlar. Her öğrencinin öğrenmeye açılan farklı bir penceresi vardır. Bireysel öğrenmeyi teşvik ederek, öğrencilerin zayıf oldukları alanları göz ardı etmeden güçlü yönlerini dayanak alır ve öğrencide sistematik bir bilgi ve beceri birikimini sağlar.
 • Sosyal Topluluk
  Birlikte yaşama kurallarının tanımlandığı değerleri esas alarak, öğretmen ve öğrencileri ile birlikte saygı, sevgi, dayanışma ve benzeri değerleri yaşayarak başarılı ve mutlu bir okul ailesi inşa etmek.
 • Otantik Eğitmenler
  Ekran Resmi 2018-07-08 18.05.31Eğitmenler çocukların öğrenme süreçlerini bütünsel bir eğitim anlayışı ile organize ederek uyaran bir öğrenme ortamı yaratırlar, eğitmen öğrenmeye uygun mekanları yaratmanın yanı sıra çocuklara rol modeldirler. Eğitmen her zaman yüksek bir öz motivasyona ve en yeni bilgi düzeyine sahip olarak ideal öğrenme ortamları sağlamalı. Eğitmen olduğu gibi görünmelidir, göründüğü gibi olmalıdır.
 • Tasarlanmış çevre
  Türkiye’de sınıf öğretmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanır. Hedef, öğretmenin çocuklar üzerinde kontrolü sağlamasıdır. Oysa öğrenme mekanı çocukların ihtiyaçlarına göre tasarlanmalıdır. Başarılı öğrenme, öğrenmeyi teşvik eden tasarlanmış bir ortamı şart koşar. Her öğrenci farklı bir şekilde öğrenir. Bu öğrenciye uygun bir öğrenme ortamı sağlamayı gerektirir. Farklı öğrenme alanları ve sağlanan öğrenme materyalleri ile Bildschirmfoto 2017-06-02 um 14.29.34öğrenme atölyeleri ve sınıfları bu gerekliliği dikkate alır. Tasarlanan ortam ile dostça ve çözüm odaklı bir atmosferde öğrenciler günlük okul hayatlarını şekillendirebilirler. Öğrenen aile olarak, öğrenmeyi teşvik eden kurallar ile güven veren ortamlar yaratarak, eleştirel düşünme ve risk almaktan korkmayan öğrenci yetiştirilir.

Eğitim modelimiz çocukların öğrenme yollarını aktif olarak şekillendirmeye ve akademik kariyerleri için sorumluluk almalarını teşvik eder. Ancak akademik kariyer genel evrensel değerlerle bütünsellik göstermelidir. Çünkü akademik kariyer barışa, demokrasiye ve demokratik topluma hizmet etmediği sürece anlamını yitirir. Bireysel ve sınıf bazında ortak öğrenim hedefleri belirleyerek ilerlenir. Çocukların, bireysel yetenekleri dikkate alarak aşama formları yöntemi ile eğitmen ve çocuk arasında mutabakat sonucu belirlenen konu ve süre içinde, öğrenme hedefleri planlanır ve uygulanır.

Sorunları tartışmak, çocukların demokratik kararlar verme alışkanlıklarını ve sosyal becerilerini geliştirmek için düzenli diyalog toplantıları düzenlenir.

İnsanlar üç temel beceriye sahiptir: Düşünme, hissetme ve meraklı olma. Bu nedenle eğitmenler, pratik, sanatsal, yaratıcı ve sosyal becerilerin gelişimine büyük önem vermektedirler. Eğitimde yol gösterici ilkemiz: “Çocuğa hayranlık duymak, sevgiyle eğitmek ve özgürlüğünü yaşamasına şans tanımak.”

originalPreviewJW.jsp4Çocuklarımızın, dijital ve bilgi çağında başarılı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için onları buna hazırlayan ve onlara gerekli kilit becerileri sağlayan iyi bir eğitime ihtiyaçları vardır. Eğitim modelimiz ile hedeflediğimiz; Kendisi ve çevresi için sorumluluk taşıyan bireyler yetiştirmektir. Eğitim modelimizde öğretmenin görevi, çocukların sorumlu, sosyal olarak yetkin, yaratıcı kişiliklere ulaşmaları için onlara eşlik etmektir. Bunu yapmak için, her zaman öğrencilerin bireysel gelişim ve öğrenme hedeflerini belirleyerek yenilikçi öğrenme yöntemleri uygular.

Anahtar Yeterlilikler (Beceriler): Geleceğin ihtiyaçlarını öğrenmek

Savunduğumuz KLAX eğitim modelinde öğrenmek demek, bilgi toplumunda mutlu ve başarılı olmak için anahtar yeterlilikler kazanmak anlamına gelir. Bilgi edinenler, her zaman kendi çözümlerinin ötesine geçerler, her zaman çözüm arayışında bulunurlar ve eleştireldirler. Okuma, yazma ve matematik gibi alanlara ek olarak, derinlemesine araştırmalar yürütmeli, kendi tavrını yansıtacak ve olası yenilgi ve hata yapma riskini üstlenmelidir. Başarılı olan çocuk yaratıcı olacaktır.

Kimse çağımızda ezberlenen bilgi ile başarılı olamaz. Bu nedenle, öğrenme terimi yeni bir anlam kazanmaktadır: Öğrenim şu ana kadar sadece bilginin kazanılması olarak anlaşılsa da, bugün dünyanın bilgisinin deşifre edilebileceği ve kullanılabilir hale getirilebileceği yeterlilikler edinmedir.

 1. Yaratıcılık ve problem çözme becerisi

Yaratıcı bir kişiliğe sahip bir insan yeni yollar keşfeder, fikirler geliştirir, hayal gücünü kullanır, bilgisini uygular. Ağ içinde (network) kendini kanıtlayarak ilerler ve yeni deneyimler kazanmak için cesaret eder. Her problem yaratıcı kişi için bir öğrenme fırsatını temsil eder ve sorgulama ruhunu canlandırır.

 1. Sosyal beceriler

Sosyal olarak yetkin bir kişi başkalarıyla empati kurabilir, ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını algılayabilir ve onlara karşılık verebilir. Başkalarıyla işbirliği yapabilir ve ekip halinde çalışabilir. O, dostça, düşünceli, dayanışma içinde ve gerektiğinde kural belirleyebilir, kurallara uymayı, gözlemlemeyi ve eleştirel olarak incelemeyi başarabilir.

 1. Öğrenme yetkinliği ve kendini organize etme becerisi

Güçlü bir insan meraklıdır, hedefler belirleyebilir, kendi öğrenme yolunu planlayabilir ve sonuçları eleştirel olarak değerlendirebilir. Bilgiyi elde etmesini ve uygulamasını bf9776e8-833a-4c74-88e9-61ab5a3f758bsağlayan yöntemsel becerilere sahiptir. Böylece karmaşık problemleri çözebilir ve kendi öğrenme yolunu düzenleyebilir. KLAX eğitim modelinde, “bireysel öğrenme hedefleri belirleme” yöntemi ile öğrencinin kendi öğrenme sürecini yönetmeye ve kendi öğrenim seviyesini değerlendirmeye yardımcı olur.

 1. Tolerans ve açıklık

Açık fikirli kişi, diğer (etnik-kültürel, dini, cinsel…) dünya görüş ve görüşleri ile diyaloga girme yeteneğine sahiptir. Global bir kişiliğe sahip olur. Tolerans, eleştirel düşünme ve sorunları çözme becerilerini kullanır. Ortak değerler temelinde iletişim kurabilme yeteneğine sahip olarak bir dünya vatandaşı, “global oyuncu” olur.

 1. Öz- Kimlik

Kendine güvenen, bağımsız ve dengeli bir insan, yeteneklerini ve potansiyelini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini bilir. Düşüncesini ifade etme ve savunma cesaretine sahiptir, duygularını yansıtabilir ve kontrol edebilir. Bilgi, yetenek ve bireysel potansiyele dayanarak, sürekli olarak sorgulayarak, karşılaştırarak, çözerek ve geliştirerek güçlü bir öz-imaj yaratır.

Çocuğun kendi eğitim sürecini kendisinin organize edebilme becerisini kazandırmak

KLAX, öğrencinin bireysel öğrenme seviyesini belirleyen enstrümanlar ve Öğrencilerin güçlü oldukları ve ilgi duydukları alanlara odaklanarak” kendi eğitim sürecini kendisinin organize edebilme becerisini kazandırmak” ilkesine göre eğitim verir. Öğrenciler, bireyselleştirilmiş öğrenme yolları aracılığıyla adım adım kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenirler.

Dijital medyanın öğrenime entegrasyonu

Dijital medya ve yeni teknoloji ile öğrenmek bizim için bir amaç değil, öğrencilerin kendi kendini organize etmelerine yardımcı olan faydalı bir araçtır. Mottomuz: “Tüketiciden aktif üreticiye!”

Dijital medyanın kullanımı için yol gösterici ilkelerimiz:

Dijital medyanın yaşam dünyamızın bir parçası olduğunu biliyoruz.

Düşünen merak eden ve yaratan bir kurumuz. Dijital medyayı bu amaçla kullanırız. Dijital medya, eğitim hedeflerimize ulaşmak için kullandığımız araçlardır. Dijital medya asla insanlar arasındaki sosyal ilişkilerin yerini alamaz. Pasif tüketim için okulumuzda dijital medya asla kullanılmamaktadır. Dijital medya bizi yaratıcı ve üretken kılar.

Öğrenmeyi öğretmek

Küçük gruplar halinde öğrenme

KLAX eğitim programı öğrencilerin farklı öğrenme yöntemlerini ve hızını dikkate alır. Bu amaçla öğrencinin gelişim hızını dikkate alarak eğitimi 3 zorluk seviyelerinde sunar. Çünkü her insanın öğrenme yöntemi ve hızı farklıdır.

Eğitmen, klasik eğitimde olduğu gibi öğrencisine bilgi aktaran değil; Öğrencisini öğrenme ortağı olarak görür ve öğrencisi ile birlikte bireysel gelişim planları oluştur.

Proje odaklı öğrenme

KLAX eğitim modelinde öğrenciler sorularını formüle edebilmeleri ve hipotez geliştirebilmeleri için teşvik edilirler. Bunun için her sorunun yeni sorular doğurduğu “proje odaklı öğrenme” modelini uygular.

Kendi kendine öğrenmenin ve araştırmanın ezber eğitimden daha sürdürülebilir olduğuna inanıyoruz, bu nedenle, hayat gerçeklerine yakın deneyim edinecekleri pratik projeler sunar, proje bazlı çalışmada farklı uzmanlık alanları arasında bir bağ oluşturur.

KLAX pozitif hata kültürünü teşvik eder

Çocuklar eğitmenin eleştirisinden korkmadan deneyerek, hata yaparak ve hatasını düzeltmeyi öğrenerek öğrenecektir. Çünkü çocuğun deneyimleyerek öğrenmesi, öğretmenin bilgi aktarmasından daha kalıcı. Çocuğun merakı, öğrenme yakıtımızdır. Yeniden kombine etmek ve üretmek hazır cevaplardan daha kalıcıdır.

Seyir defteri ve Portfolyo yöntemi

IMG_2893Bireysel öğrenme yollarını kendi kendine organize edebilmesi için öğrenciler “seyir defteri” ve “portfolyo” kullanırlar. Seyir defteri günlük planlama ve organizasyon için kullanılır. Portfolyo, kendi bilgi ve becerilerinin nasıl geliştiğini bilinçli olarak takip etmek için seçilmiş dokümanlardan oluşan bir bütündür. Her ikisi de kendini yönlendiren ve kendine güvenen öğrenmeyi öğrenmek için kanıtlanmış araçlardır.

Birbirimizle ve birbirimizden öğrenerek, öğrencilerin önceden edindiği bilgi ve deneyimi dayanak alırız.

Disiplinler arası yaklaşım

Disiplinler arası ağ tabanı, bilgi prensibine dayalı olarak çok disiplinli bir öğrenmeyi benimser. Bunu uygulamak için, eğitim uzmanları öğrencileri için bireysel ve farklı zorluk aşamalarında farklı görevler (ödevler) geliştirirler. Öğrenme atölyelerinde bağımsız öğrenme, ortak öğrenme aktiviteleri ve ritüeller (örneğin sabah çemberi / kapanış çemberi, rehberlik, öğrenci konferansları bir bütün oluştururlar.

Pratik egzersiz ve oynayarak deneyimlemeyi önemsiyoruz.

Öğretim aşamalarımız öğrenme tezgahları ve istasyon çalışmaları ile bütünleşmektedir

Bireysel öğrenme

Her insan farklı bir şekilde öğrenir. Bu yüzden öğrencilerine bireysel destek sunarız. “Bireysel aşama planları” ile kendi kendini organize eden öğrenme yolları öğrenme metotlarımız içinde yer almaktadır.

Eğitmen öğrenme hedefleri belirler. Bunlar, bireysel yetenekler, güçlü yönler ve ilgi alanlarına göre müfredata uygun belirlenir.

Daha hızlı öğrenenler için ek çalışmalar

Desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimiz için sürdürülebilir destek

Yöntemler:

Eğitim modelimizin genel hedefleri

Kendisi ve çevresi için sorumluluk taşıyan, yarının dünya vatandaşını yetiştirmek

Psikolojik esneklik, krizlerle başa çıkma ve kişisel, sosyal kaynaklarını mobilize ederek fırsata çevirme yeteneği.

Öğrenmeyi nasıl tanımlarız?

Öğrenme, bireyin iç dinamiğine dayanan öz başarısıdır. Birey, öğrenme sürecini kendisi tasarlar.

Eğitim modelinde kullanılacak öğrenme yöntemi

Öğrencinin öğrenim sürecini kendi kendine organize edebilme becerisi geliştirme.

Eğitim modeli ile öğrencide geliştirilecek başlıca yeterlilik alanları

 • Teknolojik yeterlilik
 • Enformasyon toplama ve değerlendirme yeterliliği
 • Üretebilme yeterliliği

Eğitim modeli ile öğrencide geliştirilecek başlıca beceriler

 • Yaratıcılık becerisi
 • Problem çözme becerisi
 • Eleştirel düşünme becerisi
 • Sosyal ve duygusal beceri
 • Kendi kendine öğretme becerisi
 • Kendi kendini organize edebilme becerisiIMG_2299
 • Kültürlerarası ve global beceri

Eğitim modelimizde kullandığımız başlıca enstrümanlar

Grupsal ve bireysel öğrenimi destekleyen fonksyon mekanları tasarımı

Çocukların ilgi alanları çıkış noktası alınarak öğrenme hedeflerinin bellirlendiği proje bazlı çalışma

Aksiyon tepsileri metodu

 • Öğrenme tezgahları tasarımı
 • Hikaye torbaları yöntemi
 • Aşama formları metodu
 • Öğrendim başardım metoduHikaye Torbaları
 • Portfolyo dosyası
 • Referans grup sistemi
 • Uzman öğretmen sistemi
 • Gözlem metotları
 • Lotus planı
 • Post it metodu
 • İnfans oryantasyon modeli
 • PDSA yöntemi ile öğrenme döngüsü organizasyonu
 • Öğrenciyi gözlemleme metodları
Çalışma Saatlerimiz

Çalışma Saatleri

Hafta içi: 09:00 – 18:00  
Cumartesi: Kapalı
Pazar: Kapalı
Resmi Tatillerde: Kapalı