MÜZİK VE PERKÜSYON

 • Çocuklar ana rahimde müzikle temas ederler: annenin kalp atışının ritmini yaşarlar, ses duyabilir ve müziğe tepki verebilirler.
 • Müzik eğitimi, diğer eğitim alanlarındaki becerilerin kazanılması ile yakından ilişkilidir.
 • Çocuklar farklı müzik türleri arasında ayrım yapmayı ve bunları kendi duyguları ve ihtiyaçları ile ilişkilendirmeyi öğrenir zengin müzik türleri ile tanışırlar. 
 • Beden perküsyonu olarak bilinen beden müziği kompozisyon ve koreografinin büyülü bir karışımıdır. Müzik dansın şekillerini ve örüntülerini yaratırken, dans müzikteki sesleri ve ritimleri oluşturur böylece müzik “görünür”, dans “işitilir” bir hale gelir.
 • Perküsyon çalışması, Odaklanmayı sağlar, refleksleri kuvvetlendirir aynı zamanda beden hakimiyetini öğretir. Takım çalışması becerilerini geliştirirken aynı zamanda zihin ve beden arasındaki koordinasyonu sağlar.

İNGİLİZCE

 • Erken yaşta verilen yabancı dil eğitimi daha kolay, hızlı ve akılda kalıcı olmanın yanında çocuklarda bilişsel gelişimine olumlu katkılar sağlar, aynı zamanda ana dilini de anlama kabiliyetini arttırır. 
 • Yabancı dil öğretiminde çocuğa kendi dili ve kültürünün dışındaki dillerin ve kültürlerin varlığının bilinci de verilmektedir.
 • Okul öncesi dönemde yabancı dil öğrenimi çocukların problem çözme yetilerinin gelişimine olumlu katkı sağlarken sosyal gelişim ve öğrenme becerisini de arttırır.

JİMNASTİK

 • Beden ve hareket eğitimi, çocukların beden farkındalığını geliştirmeye odaklanır. 
 • Çocuklar, hem aktif hem de çok yönlü egzersiz teklifleri ile rahatlama teknikleri öğrenirken, bedenlerini deneyimlerler. 
 • Çocuklarda motor becerilerini, doğru yürüme, koşma ve duruş̧ (postür) alışkanlığını edinmesini geliştirirken aynı zamanda vücut dengesini ve esnekliğini kazanması sağlar.
  Çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışmaları ve sporu hayatlarının bir parçası olmasını sağlayabilmek, ince ve kaba motor becerilerini kuvvetlendirmek eğlenceli ve güvenilir bir ortamda mutlu özgüvenli ve sağlıklı çocuklar yetiştirmektir.