Montessori

Maria Montessori tarafından geliştirilen Montessori eğitim modeli, her çocuğun bireysel becerileri, ilgi alanı, öğrenme hızı ve karakter özelliğine uygun bir eğitim ve öğretim planı hazırlamayı temel alan bir yaklaşımdır. Montessori’ye göre her çocuğun ihtiyaçları ve yetenekleri farklıdır. Çocuğun ihtiyaçlarına cevap vermek ve her çocuğun yeteneğini fark edip bu yeteneği geliştirmesine alan yaratmak ve kendi kendine yetebilen çocuklar yetiştirmek Montessori yaklaşımının temelidir.

Bu yaklaşımda çocuğa mümkün olduğunca seçme şansı ve sorumluluk vermek hedeflenmektedir. Düzen ve öz disiplin sağlayarak, çocuğun araştırması, denemesi teşvik edilmekte, hata yapabileceği ve bu hatalarını fark edebileceği özgür bir ortamda kendi potansiyelini gerçekleştirebilmesi sağlanmaktadır. Montessori, “Eğitimde metot değil, insan kişiliği göz önüne alınmalıdır.” sözüyle geliştirdiği eğitim yönteminin her çocuğun özel ve tek oluşuna dayandığını ve çocuğa öğrenmek ve gelişmek için özgür ve özgün bir ortam bıraktığını vurgulamaktadır.