ORMAN OKULU

ORMAN OKULU

  • Doğa ve eğitimi bütünleştiren bir anlayış olan orman okulu doğanın benzersiz bir öğrenme deneyimini çocuklara sunar. Çocukların öğrenmesi için gerekli olan kavramları doğal ortamdaki çeşitli deneyimlerle öğrenebileceği esasına dayanır. 
  • Birden çok duyu kullanılarak öğrenmenin gerçekleşmesi ve çocukların hem fiziksel hem ruhsal gelişimlerine katkı sağlarken, sosyal olarak daha aktif bir öğrenme deneyimi yaşamasına fırsat verir. 
  • Doğa! En küçük bir çaba harcamadan ve mükemmel bir kusursuzlukla en basit maddeden son derece farklı şeyler yaratıyor; hepsinin üzerine de ince bir tül örtüyor. Yarattığı her bir parçanın kendine has özellikleri, her bir durumun ayrı açıklaması var ama sonuçta hepsi birlikte bir bütünü oluşturuyorlar.” (Goethe)