ORYANTASYON SÜRECİMİZ

Okula başlamak her çocuk için çok özel bir an olup hayatındaki ilk büyük dönüm noktasıdır. 

Kurumumuzda uyguladığımız “BERLİN ORYANTASYON” modelimiz ile hedeflediğimiz, ebeveynin gözetimi ve varlığıyla öğretmen ve çocuk arasında güvenli bir bağın kurulmasını sağlamaktır. 

Her çocuğun oryantasyonu bireyseldir.

Çocuk oryantasyon sürecinde kendi alışma temposunu yansıtır.

Çocuğun kişiliği, son bağlanma deneyimleri, bireysel özellikleri ve yetişkin tutumları oryantasyon sürecini belirler.

Sürece dahil olan ebeveynlerin görevi çocuğa karşı “GÜVENLİ LİMAN” olmaktır. Sürece dahil olan ebeveyn, oryantasyon döneminde okul ile tanışır ve kendisi ile eğitim ortaklığının temeli atılır.

Sağlıklı bir oryantasyon süreci geçiren çocuk için başarılı bir eğitimin temeli atılıp ve yeni yaşam evresinde sağlıklı bir başlangıç yapması sağlanır. Ayrıca, çocuk bu yolla okulu, kuralları, ritüelleri, kurumda bulunan diğer bireyleri ve günlük akışı tanır. Başarılı bir oryantasyon süreci geçiren çocuğun, ailesinden sonra eğitimciyi “GÜVENLİ LİMAN” Olarak kabul Etmesi ve onun tarafından rahatlatılması durumunda oryantasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği görünür. 

ÇEMBER SAATİMİZ

 • Her gün rutin olarak yapılan çember saati ile çocuk günlük akışını planlayıp bir sonraki adımını bilerek kendi öğrenme sürecine dahil olur. 
 • Bulunduğu gün, ay, yılı belirlerken zaman kavramını somutlaştırır.
 • Çember saati, Çocuğun iletişim becerilerinin yanında sosyal ilişkilerini de destekler. 
 • Günün mottosuna göre sohbete dahil olarak toplum içerisinde kendini ifade etme becerisi geliştirir.
 • Dolaylı olarak demokrasiyi öğrenir.  Seçme ve ortak karar verme ve uygulama davranışlarını kazanır.

HİKAYE TORBALARI

 • Hikâye Torbaları, çocukların önemli temel becerileri edinmelerini destekler, çünkü çocuklar hikâyelerde meydana gelen karakterler ve eylemlerle özdeşleşerek sorun çözme gücünü elde eder ve kendi dünyalarını anlamaya çalışırlar.
 • Hikâyelerin tekrarı, çocukların öğrenme süreçlerini mümkün kılar ve hikâyelerin anlatıldığı tanıdık atmosfer sayesinde çocuklar duygusal güvenlik yaşar ve taklit etmeye teşvik edilir.
 • Hikâye torbası yöntemi, anlatılan hikayeyi oyun haline getirerek çocukların ilgilerini canlı tutar. Ayrıca çocukların kelime dağarcığını, kavram öğrenimini, hafızada tutma ve hatırlama becerisini geliştirir. 

AKSİYON TEPSİSİ

 • Tepsi çalışmaları hassas gözlem, temel bir çalışma tarzıdır. Gözlemlerden elde edilen, çocukların gelişimsel bilgileri ve ilgi alanları tepsi çalışmalarının aşamalarını şekillendirir.  
 • Tepsi prensibi ile çocuğun görev ve çalışma alanına bir çerçeve verilmiş olur ve bu çerçeve ile çocukların aktivite yapma alanı gösterilir ve hangi nesnelerin aktiviteye ait olduğu netleştirilir. 
 • Tepsi çalışmaları ile çocuklarda gruplama, eşleştirme, ilişki kurma, motor becerileri aktif hale gelirken kullanılan gerçek malzemeler ile günlük yaşamdaki etkinlikler taklit edilir.